Μέντορας

Ο Τηλέμαχος και ο Μέντορας.


Η ιδέα προέκυψε ύστερα από πρότασή μου στο IdeaLab του meta, χωρίς να γνωρίζω την ύπαρξη παρόμοιων επιτυχημένων προγραμμάτων τόσο στην αγγλική και γαλλική wikipedia. Η προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος Μέντορας, έγινε σε συνεργασία με τον Glorious 93.

Βασική ιδέα έργου
Να ξεκινήσει μια εκστρατεία παρακίνησης των παλαιότερων συντακτών που αναλαμβάνουν να «καλωσορίσουν» στην κοινότητα τους νέους χρήστες με το καθιερωμένο μήνυμα υποδοχής, να καθοδηγούν το νέο συντάκτη στις πρώτες επεξεργασίες του, λύνοντας απορίες του ή βοηθώντας σε πρακτικά ζητήματα. Να λειτουργούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ως «μέντορας» για το νέο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αποβλέπουμε στην επίτευξη της μείωσης ή εξάλειψης του ποσοστού παρενόχλησης των νέων συντακτών από παλαιούς, καθώς και να δίνεται η επιλογή σε παλαιούς συντάκτες να αναλάβουν ένα νέο, ουσιαστικότερο και ενεργό ρόλο μέσα στην κοινότητα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται χρήσιμοι διαχειριστικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που σε αντίθετη περίπτωση θα αναλώνονταν στην επίλυση διενέξεων ανάμεσα σε χρήστες. Αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης αφορά ουσιαστικά την επιμόρφωση τόσο παλαιών όσο και νέων συντακτών σχετικά με το σωστό τρόπο αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της κοινότητας. Κάτι ανάλογο δηλαδή με τα μαθήματα που γίνονται με επιτυχία στα σχολεία Βικιπαίδειας.

Ποιο είναι το πρόβλημα που χρήζει επίλυσης;
Το φαινόμενο παρενόχλησης των νέων συντακτών από τους παλαιότερους και κυρίως σε γυναίκες συντάκτες, που τους οδηγεί τελικά στην αποχώρησή τους από τη Βικιπαίδεια. Επίσης η ανάλωση χρήσιμων διαχειριστικών πόρων στην επίλυση διενέξεων ανάμεσα στους συντάκτες.

Λύση
Η λύση που προτείνω είναι μια εκστρατεία επιμόρφωσης, παρακινώντας και ενημερώνοντας τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους συντάκτες σχετικά με το σωστό τρόπο αλληλεπίδρασης που πρέπει να έχουν όλοι οι χρήστες στα πλαίσια της κοινότητας. Δίνοντας στους παλαιούς συντάκτες τη δυνατότητα επιλογής του ρόλου του «μέντορα», ξεφεύγουν από το διεκπεραιωτικό ρόλο ανάρτησης ενός ψυχρού μηνύματος καλωσορίσματος στη σελίδα συζήτησης του νέου χρήστη, αλλά αναλαμβάνουν έναν ουσιαστικότερο και ενεργό ρόλο μέσα στην κοινότητα με θετικές προεκτάσεις σε διάφορους τομείς του εγχειρήματος. Βοηθώντας πραγματικά τους νέους χρήστες λύνοντας απορίες τους ή καθοδηγώντας τους στις πρώτες επεξεργασίες τους, κάνουν τη Βικιπαίδεια ένα φιλικό μέρος όπου μπορούν να προσφέρουν σε βάθος χρόνου αλλά παρακινούνται και οι ίδιοι να είναι δημιουργικοί μέσα από έναν άλλο ρόλο.
Οι τρόποι παρακίνησης μπορεί να είναι:
Στόχοι έργου
  • Να εξαλειφθεί ή να μειωθεί σημαντικά το φαινόμενο παρενόχλησης από παλαιούς σε νέους συντάκτες.
  • Να παραμένουν ενεργοί στη Βικιπαίδεια περισσότεροι νέοι χρήστες και για περισσότερο χρόνο.
  • Να παραμένουν στη Βικιπαίδεια περισσότερες γυναίκες συντάκτες μειώνοντας με αυτόν το τρόπο το ποσοστό του gender gap.
  • Επίτευξη καλύτερου και υγιέστερου κλίματος αλληλεπίδρασης στην κοινότητα (better community health).
  • Εξοικονόμηση χρήσιμων διαχειριστικών πόρων που σήμερα αναλώνονται στην επίλυση διενέξεων μεταξύ συντακτών.
Update:
Το πρόγραμμα δυστυχώς, ύστερα από την αρνητική στάση λιγοστών παλαιών χρηστών της Βικιπαίδειας δεν υλοποιήθηκε αν και ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Ειλικρινά εύχομαι κάποια στιγμή να λάβει σάρκα και οστά, μιας και θεωρώ πως θα ωφελήσει εξαιρετικά στο να παραμένουν συντάκτες στη Βικιπαίδεια και στη βελτίωση του κλίματος που επικρατεί στην κοινότητα.