Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Ιβίσκος Συριακός


Ιβίσκος Συριακός


Ιβίσκος Συριακός


Μπουμπούκια ιβίσκου Συριακού


Ιβίσκος Συριακός


Μαραμένο λουλούδι ιβίσκου Συριακού